Generalforsamling 5. marts 2017

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling I Hou Kajakklubs søndag 05. marts. 2017 kl. 11:00 i Kajakklubben Hou Mole 9

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Beretninger fra udvalg og Hou havn
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab
 7. Behandling af forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret mht. valg af repræsentant til Hou Havns Bestyrelse. Repræsentanten udpeges af bestyrelsen. Så kommer det til at matche havnens nye vedtægter.

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkommende forslag
 2. Forelæggelse af budget
 3. Fastsættelse af klubkontingent og evt. klubindskud

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 1

På valg er Peter Karlsen (formand) og David Lee

 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant alle for 1 år.
 2. Valg til udvalg og Hou Havn
 3. Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme med forslag til ture arrangementer eller andre aktiviteter i klubben.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts, (kan evt. sendes til Info@houkajakklub.dk)