Generalforsamling 5. marts 2017

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling I Hou Kajakklubs søndag 05. marts. 2017 kl. 11:00 i Kajakklubben Hou Mole 9

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Beretninger fra udvalg og Hou havn
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab
 7. Behandling af forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret mht. valg af repræsentant til Hou Havns Bestyrelse. Repræsentanten udpeges af bestyrelsen. Så kommer det til at matche havnens nye vedtægter.

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkommende forslag
 2. Forelæggelse af budget
 3. Fastsættelse af klubkontingent og evt. klubindskud

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 1

På valg er Peter Karlsen (formand) og David Lee

 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant alle for 1 år.
 2. Valg til udvalg og Hou Havn
 3. Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme med forslag til ture arrangementer eller andre aktiviteter i klubben.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts, (kan evt. sendes til Info@houkajakklub.dk)

Klubdage i Koldkær svømmehal

Fra nu og indtil jul foregår klubdagene hver anden uge kl. 16,00 til 18,00 i Koldkær svømmehal Portlandsvej 31, 9370  Hals. Datoerne er følgende:

fredag den 28-10-2016

fredag den 11-11-2016

fredag den 25-11-2016

fredag den 09-12-2016

Med venlig hilsen

Peter Karlsen

Gratis svømmetur i Koldkær Svømmehal den 2. 10.2016

Koldkær Svømmeklub ved Ulla Vittrup inviterer til Store Svømmedag søndag den 2. oktober kl. 10-16 i Koldkær Svømmehal. Hou Kajakklub er tilmeldt. Alle er velkomne.

Alle får diplomer, gratis frugt sponsoreret af Rema 1000, samt mulighed for at støtte Børnehjertefonden efter eget ønske.

Svømmeklubben servicerer med gratis kaffe og kage kl. 14.00.

Man vælger selv, hvor meget man vil svømme, men ved at møde op kan du/I være med til at bevise behovet for, at vi stadig har en svømmehal efter 2016.