Ordensregler

Ordensregler for Hou Kajakklub

Husk at Kajakroning altid foregår på eget ansvar, det er også på eget ansvar at:

▪ Vind og vejrforhold er i orden i forhold til din formåen.

▪ Havkajakken, som du bruger, er i orden.

▪ Der medbringes sikkerhedsudstyr, og at det er I orden.

▪ Notere i logbogen hvornår du tager afsted og hvornår du forventer at være tilbage.

▪ Sætte flaget foran klubhuset, så det er tydeligt, at der er roere ude.

Klubhuset:

▪ Den sidste der forlader klubhuset skal altid låse og slukke efter sig.

▪ Koden til låsen må ikke oplyses til andre end klubmedlemmer

▪ Al brug af euforiserende stoffer i klubhuset er ikke tilladt.

▪ Det er ikke tilladt børn og unge under 18 år at nyde alkohol i Hou Kajak-klub, på ture, kurser eller andre aktiviteter arrangeret af Hou Kajakklub.

▪ Der må ikke opbevares alkohol i Hou Kajakklub.

▪ Defekter, indbrud eller lignende skal straks meldes til en fra bestyrelsen.

▪ Der skal altid være ryddet op, når man forlader klubhuset.

▪ Privat tøj og udstyr må ikke opbevares eller hænges til tørre i klubhuset.

Både og udstyr:

▪ Der kan frit lånes kajakker i Hou Kajakklub, hvis man følger nedenstående regler:

▪ Der kan reserveres kajakker ved at skrive sig i logbogen med navn og

telefon nr., dato- og tidsinterval

▪ Reservationer skal respekteres, reservationer skal slettes straks, hvis de bliver uaktuelle.

▪ Reservationer, der ikke er indfriet efter 1 time, er automatisk slettet og kajakken er frigivet.

▪ Der kan kun reserveres kajakker for én dag ad gangen, reservationer for flere dage skal altid aftales med et medlem af bestyrelsen.

▪ Går kajakken i stykker, så sæt et skilt på om, at den er defekt, og orienter bestyrelsen.

▪ Private kajakker er skiltet og må ikke anvendes uden aftale med ejer.

▪ Den enkelte er ansvarlig for oprydning og rengøring af anvendt udstyr og både udenfor og indenfor.

▪ Efter endt tur skal kajakker og udstyr skylles med ferskvand og lægges på plads.

▪ Der skal altid medbringes mobiltelefon på kajakture, hvor klubbens materiel indgår.

▪ Defekter, ekstraordinær slitage, tyveri eller lignende skal straks meldes til en fra bestyrelsen og noteres på white board, så man kan se det er anmeldt.

▪ Både og udstyr må ikke anvendes, hvis det har sikkerhedsmæssige konsekvenser, eller hvis det kan forværre skaden før den er udbedret.

Gæsteroere

▪ Som medlem af Hou Kajakklub må du gerne ro en tur med max. to uøvede gæster, du skal bare rette dig efter følgende retningslinjer:

▪ Kontakt Formanden, inden I tager ud, og det koster 100 kr. pr. dag pr. gæst.

▪ Du må kun gøre det, når vandet er varmt (i perioden 1/5 – 1/10).

▪ Du skal selv være friroet.

▪ I skal begge være iført svømmeveste.

▪ Du skal informere gæsten i korrekt behandling af kajakkerne, f. eks:

– at kajakken kun må tømmes for vand af en, der ved hvordan.

-hvordan gæsten skal forholde sig ved kæntring og hvordan kajakken skal håndteres så den ikke beskadiges (må ikke slæbes over bunden osv.)

▪ Hvis gæsten er friroet i en anden klub under DKF/DGI, skal vedkommende følge samme regler, som hvis vedkommende var medlem af Hou Kajakklub.

Vinterroning

▪ I Hou kajakklub starter vintersæsonen den 15. oktober.

▪ Vinterroning er for friroede. Det betyder bl.a. at ved vandtemperatur under 8 grader skal der bruges tørdragt.

▪ Du skal have mindst 200 km på logbogen for sæsonen inden udgangen af oktober måned.

▪ Vinter ro ture foregår altid i dagslys, og du er i land fra tur mindst 1. time før solnedgang.

Hou April 2015