Indkaldelse til generalforsamling i Hou Søsportscenter

hou_søsportcenter

HOU SØSPORTSCENTER

_________________________________________________________________________
Hou, den 1. april 2014

I indkaldes hermed til den første ordinære generalforsamling i Hou Søsportscenter

23. april 2014 kl. 19.00 i Hou Bådelaugs klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
3. Valg af tre stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning ved formanden
5. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8, stk. 1
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen i henhold til § 8, stk. 1
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes sendt til formanden (John Buhl:johnbuhl@pc.dk) tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ny sæson og kontingent for 2014

Hej alle

Så er generalforsamlingen overstået og vi er klar til sæson 2014

Kontingent skal indbetales til Sparekassen Vendsyssel.

Reg. Nr. 9070  Konto 2241319817. Senest d. 07.04.2014 Der udsendes ikke Girokort.

Kontingent 2014

Husstand:  750,00 kr.

Senior:         500,00 kr.

Junior:          250,00 kr.

Standerhejsning  Søndag d. 27 April 2014  kl. 9.30

Hvor Formanden vil byde alle velkommen til en ny sæson.

Klubben vil være vært for Kaffe og Rundstykker.

Såfremt vejret tillader vil vi ro en tur på havet ca.  1 1/2 time fra kl. ca.10.30

Klubdag : Torsdag d. 8 maj. Kl. 18.30

Junior opstart: Mandag d. 12 maj Kl. 17.00

 Aktivitets kalender 2014 vil blive udsendt senere

Vel mødt

Hilsen Bestyrelsen

Søges 2 nye klubinstruktører og tilbud om kursus.

Kære medlemmer.

Hou Kajakklub har brug for 2 klubinstruktører, der har lyst og forpligter sig til at hjælpe sig i klubben . Derfor bliver der under DGI´s regi, sammen med Hals Kajakklub, afholdt et kursus den 10 – 11 maj 2014.

Det kræver EEP2, som forudsætning for at kunne deltage. Kursus er gratis for klubbens deltagere.

Det er vigtigt for klubbens drift og fremtid, at vi finder to personer som er friske på at hjælpe til.

Så har du mod og lyst til denne udfordring, så tag kontakt til Bestyrelsen hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen