Frederikshavn Havkajakklub holder åbent hus den 4. september 2021

Åbent Hus i Frederikshavn Havkajakklub – på Flådestationen i Frederikshavn

Til Hou Kajakklub!

Frederikshavn Havkajakklub afholder åbent hus arrangement på Flådestationen i Frederikshavn den 4. september 2021 kl. 10.00 til 16. I virkeligheden er det flådestationen, der afholder arrangementet; men vi har fået lov til at være med, at have en stand og at arrangere prøvesejladser inde på flådestationen.

Såfremt I skulle have lyst til at komme på besøg, skal I være særdeles velkomne til arrangementet. Åbent hus arrangementet på Flådestationen er en kæmpestor oplevelse i sig selv. Man plejer at kunne komme ombord på nogle af Søværnets skibe (men de er måske lukkede pga. corona?), man kan møde flådens ansatte og få en snak med dem, man kan være heldig at få en lille sejltur, og man kan gå rundt og se sig omkring på Flådestationen. Der er også mulighed for at få en snak med Søværnets dykkere og se nogle af dem dykke. Man kan også møde en tidligere Sirius-mand og vedkommendes slæde og telt og få en snak med ham om det at være udstationeret i Grønland. I løbet af dagen bliver flådestationen overfløjet af flyvevåbenet, og der vil være en redningsøvelse med redningshelikopter på et tidspunkt i løbet af dagen. Derudover sker der garanteret mange andre spændende ting. Der vil også være mulighed for at købe en øl/vand og noget at spise.

Der er ingen tilmelding, det koster ikke noget, og Flådestationen vil gerne have så mange deltagere som overhovedet muligt.

Frederikshavn Havkajakklub startede med 12 medlemmer i foråret 2020, og i skrivende stund er vi 43 medlemmer og fortsat voksende.

Du kan læse mere om Frederikshavn Havkajakklub på http://www.frederikshavnhavkajakklub.dk

Du/klubben skal være hjerteligt velkommen til åbent hus, og hvis du kommer, håber vi at se dig forbi vores egen stand.

Venlig hilsen

Hans Chr. Højslet

Formand Tlf. 2080 2850

Michael Eilersen

Chefinstruktør tlf. 5161 7446

Referat

Medlemmer kan se referat af generalforsamlingen under Om Hou kajakklub/referater. Du skal klikke flere gange for at få referatet frem.

Yderligere genåbning

Sundheds- og Kulturforvaltningen har sendt en meddelelse til foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, samråd, forsamlingshuse, foreningshuse,frivillige sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl. :

Det er med stor glæde at vi hermed har lejlighed til at orientere jer om, at en ny politisk aftale sikrer yderligere genåbning fra fredag den 21. maj 2021. Aftalen betyder, at alle resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter genåbner – herunder alle typer af lokaler som fx klublokaler, foreningshuse, aftenskolelokaler, forsamlingshuse, omklædningsrum osv.

Dog med krav om Coronapas for personer fra 18 år og derover. Bemærk, at det er til enhver tid brugerens/foreningens eget ansvar at sikre, at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt og at retningslinjerne udstukket af Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen efterleves.

Vi vil nedenfor orienter om væsentlige opmærksomhedspunkter:

 • at besøgende fra 12 år og opefter skal bruge mundbind eller visir, når de ikke deltager i aktiviteter, men befinder sig i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids og/eller foreningsaktiviteter.
 • at forsamlingsloftet forhøjes til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.
 • at der ved siddende aktiviteter højst må være en person pr. 2m x 2m gulvareal, og at afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 1 meter.
 • at der ved siddende sangaktiviteter højst må være én person pr. 4m x 2m gulvareal og at afstanden mellem hvor siddende deltager skal være mindst 2 meter.
 • at der ved øvrige aktiviteter, herunder i omklædningsrum, klublokaler mv. – højst må være én person pr. 4m2 gulvareal.
 • at man ved generalforsamlinger kan være op til 500 personer med maks. én person pr. 2m x 2m gulvareal.
 • at alle deltagere, tilskuere og lignende på 18 år og derover skal have gyldigt Coronapas ved indendørsaktiviteter.
 • at det er foreningens ansvar at sørge for stikkprøvekontrol af Coronapas mindst en gang i døgnet i hvert lokale.
 • at alle foreninger/arrangører mv. opfordres til internt at afklare hvordan man vil gennemføre kontrollen og kommunikere det ud til frivillige, ledere, trænere, deltagere mv.
 • at der foreligger en plan for håndtering af selvisolering og personer med symptomer.
 • at hånddesinfektionsmiddel er tilgængeligt (mindst 70 pct. alkohol).
 • at der er fokus på hygiejne – herunder hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • at der sker hyppig rengøring efter konkret behov – herunder af materiel, kontaktpunkter, overflader mv.
 • at kontakt reduceres – herunder fokus på afstandskrav, hyppighed, varighed og barrierer.

Da vi er bekendt med, at der fortsat kan være uafklarede spørgsmål i forbindelse med den aktuelle genåbning, henviser vi til kulturministeriets hjemmeside, som løbende bliver opdateret:

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19.

Se i øvrigt:

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona

Link til overblik over gældende restriktioner: www.coronasmitte.dk

I opfordres fortsat til, som supplement til ovenstående, at følge de vejledninger, jeres forbund og paraplyorganisationer udstikker. Brugere og foreninger, der ikke har en paraplyorganisation, kan som supplement til myndighedhedernes anvisninger følge med på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside www.duf.dk – alternativt, om nødvendigt, kontakte forvaltningen på telefon 9931 4162.

Hurtig/automatisk nedlukning

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger på sogneniveau, som er gældende for alle lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. Modellen er trådt i kraft og betyder, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når følgende gør sig gældende:

 • Incidensen i et sogn overstiger 500 smittede med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere de seneste 7 dage.
 • Der er registreret mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage
 • og positivprocenten på mindst 2,5 procent de seneste 7 dage.

Vi forventer derfor, at I følger udviklingen og er klar til at lukke jeres aktiviteter ned såfremt ovenstående gør sig gældende i det sogn, jeres aktivitet er hjemmehørende.

Pas på jer selv og hinanden!

I ønskes alle god fornøjelse med genåbningen på hele fritidsområdet.

Venlig hilsen

Erik Kristensen

afdelingschef

Fritids og Landdistrikt

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Danmarksgade 17

9000 Aalborg

www.aalborg.dk

facebook.com/aalborgkommune

www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/