Generalforsamling i Hou kajakklub udsat!

På grund af COVID-19 restriktionerne kan vores klubhus stadig ikke benyttes.

Vi har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen til den 17. april og at kombinere med standerhejsning (selvfølgelig forudsat at tingene er åbnet op på det tidspunkt).

Den nuværende bestyrelse fortsætter på posten indtil da.

Med venlig hilsen

bestyrelsen.

Ny indmeldelsesblanket

Denne hjemmeside er blevet opdateret med en ny indmeldelsesblanket. Den findes under ‘bliv medlem’. Du skal klikke to steder for at få indmeldelsesblanketten frem.

Godt nytår.

Merete Wolf

sekretær

Kajaksæson 2020 afsluttes

Kære medlemmer af Hou Kajakklub!

Hermed afsluttes kajaksæsonen 2020. En sæson, der har været meget præget af den verserende Corona Pandemi.

Lige nu er smittetallene igen på vej opad, og der er indført forsamlingsloft på 10 personer. Vi har derfor fra bestyrelsens side valgt ikke at afholde nogen sæsonafslutningskomsammen, som vi ellers har haft tradition for.

Vi håber, at tingene bedres snart, og at det betyder, at sæsonen 2021 kan blive mere normal.

I den forbindelse kan jeg meddele, at generalforsamlingen afholdes Søndag den 7. marts 2021 kl. 11:00 i klubhuset (se iøvrigt vedtægterne her på hjemmesiden). Sæt allerede kryds i kalenderen, og tænk gerne over evt. forslag til bestyrelsen, og om du evt. kunne have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde eller andre praktiske gøremål for klubben.

Desuden holder vi arbejdsdag i klubben den 20 marts kl. 10:00. hvor alle er velkomne, og hvor vi vil rengøre/klargøre klubhus og udstyr til sæsonstarten.

På vegne af bestyrelsen: Tak for 2020, pas på Jer selv og på gensyn.

Med venlig hilsen

Peter Karlsen

Formand

Frederikshavn Havkajakklub inviterer 15. august

Der bliver åbent hus arrangement i Frederikshavn Havkajakklub lørdag den 15. august 2020 kl. 13-17.

Oplev en tur på vandet. Hos Frederikshavn Havkajakklub arbejdes målrettet på at udbrede kendskabet til havkajaksporten og de vil være med til at give endnu flere mulighed for at opleve glæden ved en tur på vandet.

Åbent hus arrangementet henvender sig til alle over 18 år, der er nysgerrige på, hvad det kræver at ro en havkajak og har lyst til at prøve en tur på vandet.

Du vil også kunne se og høre om forskellige typer af havkajakker, idet de åbner for bådhuset og stiller deres kajakker frem for dig.

Derudover vil du kunne opleve nogle af deres dygtige roere lave selvredninger, makkerredninger og grønlænderrul. Alt det vil du også kunne lære over tid.

Åbent hus arrangementet bliver afholdt lørdag den 15. august 2020 fra kl. 13:00 – 17:00 ved Frederikshavn Havkajakklubs adresse på Marinaen i Frederikshavn (Søsportsvej). For de, der har lyst, er der også en pølse med brød og en øl/vand. De sørger naturligvis for at overholde alle regler i anledning af Covid-19.

Der er nye klubfaciliteter. Frederikshavn Havkajakklub har lokaler på Marinaen i Frederikshavn, hvor de foreløbigt har lånt et bådhus af Marinaen indtil de har bygget deres egne bådhuse.

Frederikshavn Havkajakklub, Søsportvej 12, 9900 Frederikshavn

http://www.frederikshavnhavkajakklub.dk

v/Hans Chr. Højslet, Kirkestien 10, 9900 Frederikshavn, tlf. 2080 2850.