Bliv medlem

Her på siden kan du oprette dig som medlem. Når indmeldelsesblanketten er indsendt, vil du snarest modtage en mail med yderlige oplysninger. Bemærk, at du først er fuldgyldigt medlem, når vi har modtaget din betaling.

Hent blanketten og udskriv den. Du kan scanne den udfyldte blanket og overføre resultatet til en mail til kassereren eller du kan tage den med til klubhuset på en klubdag og aflevere den til et bestyrelsesmedlem.

Kontingentpriser:

indmeldelsesblanket

Kontingent 2023:

Husstand:        1000,00 kr.    

Senior:               650,00 kr.

Junior:                300,00 kr.

Kajakplads:      100,00 kr.