Tilmeld dig til torsdag den 12. oktober

Vi vil holde sæsonafslutning i Kajakklubben på torsdag den 12/10.

Vi mødes kl. 18.00 og ror en time, hvis vejret tillader. Derefter er der sandwich eller lignende og kaffe med kage.

Medbring selv drikkevarer.

Tilmelding senest mandag den 9 til Merete meretew@email.dk eller telefon 2492 7945.

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Sommerfest 17. august

Vi holder sommerfest i Hou kajakklubs klubhus (Hou Mole 19, 9370  Hals) torsdag den 17. august.

Vi mødes omklædt kl. 18,30 og ror en kort tur, således at vi kan grille ved 20 tiden. Kuvertprisen er 60 kr. Hvis det viser sig at være utilstrækkeligt vil klubben spæde lidt til.

Deltagerne medbringer selv drikkevarer.

Det er nødvendigt med tilmelding til sekretæren (meretew@email.dk) senest søndag den 13. august.

Hilsen bestyrelsen

Nogle datoer til kalenderen

Standerhejsning lørdag den 8. april 2017 kl. 9,30.

Formanden vil byde alle velkommen til en ny sæson. Såfremt vejret tillader vil vi ro en tur på havet ca 1½ time fra kl. ca. 10,30.

Første klubdag bliver torsdag den 20. april kl. 18,30.

Junior opstart: Hals Kajakklub mandag den 1. maj 2017 kl. 17.

Vel mødt

hilsen bestyrelsen

Generalforsamling 5. marts 2017

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling I Hou Kajakklubs søndag 05. marts. 2017 kl. 11:00 i Kajakklubben Hou Mole 9

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Beretninger fra udvalg og Hou havn
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab
 7. Behandling af forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret mht. valg af repræsentant til Hou Havns Bestyrelse. Repræsentanten udpeges af bestyrelsen. Så kommer det til at matche havnens nye vedtægter.

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkommende forslag
 2. Forelæggelse af budget
 3. Fastsættelse af klubkontingent og evt. klubindskud

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 1

På valg er Peter Karlsen (formand) og David Lee

 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant alle for 1 år.
 2. Valg til udvalg og Hou Havn
 3. Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at komme med forslag til ture arrangementer eller andre aktiviteter i klubben.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts, (kan evt. sendes til Info@houkajakklub.dk)