Tag tørdragt/våddragt på hjemmefra

Med udgangspunkt i åbningen for udendørs sportsaktiviteter er det nu igen tilladt for medlemmerne at bruge kajakklubbens udstyr.

Dette forudsætter selvfølgelig, at myndighedernes regler omkring afstand, max 10 samlet, at man ikke udviser nogen form for sygdomsforstyrrelser osv. respekteres, og at klubbens ordensregler i øvrigt iagttages.

Klubhuset vil fortsat være lukket undtagen for at føre logbog. Alle andre former for indendørs aktiviteter er ikke tilladt.

Vi åbner ikke op for nye medlemmer endnu, idet nødvendig instruktion, redninger mv. vil blive for vanskeligt samtidig med at afstandskrav på min 2 meter overholdes.

Vi forventer samtidig, at alle brugere udviser særlig opmærksomhed på hygiejne og selv medbringer håndsprit mv.

Med venlig hilsen

bestyrelsen.