Forslag til generalforsamlingen

Medlemmerne bedes huske, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

Bestyrelsen