Forslag til generalforsamlingen

Medlemmerne bedes huske, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 25. februar 2019.

Bestyrelsen