Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hou Kajakklub søndag 16/5 2021 kl. 11:00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne (se klubbens hjemmeside).

Eftersom generalforsamlingen er rykket på grund af Corona, vil generalforsamlingen behandle evt. forslag, der kommer bestyrelsen i hænde senest lørdag 15/5.

Pga. Corona vil der ikke blive servering, så medbring evt. selv kaffe mw. til eget forbrug.

Mvh

Bestyrelsen