Tider til kalenderen

Standerhejsning bliver lørdag den 23. april kl. 10.

Klubdage bliver torsdage kl. 18 og lørdage kl. 10, første klubaften torsdag den 28. april.

Der bliver arbejdsdage lørdag den 30. april og lørdag den 21. maj. Huset bør rengøres og males.

Sommerfest bliver lørdag den 25. juni.